Back to Top

Pla General

Pla General de Castelló

El Pla General de Castelló

Castelló afronta un dels reptes més importants del seu futur: dissenyar el model de ciutat per als pròxims 20 anys. Un repte col·lectiu de gran envergadura que ha sigut compartit amb la ciutadania per a la incorporació de les sensibilitats dels diferents col·lectius. Els criteris de transparència i participació han guiat tot el procés de treball del Pla General, de manera que la segona exposició pública i el seu consegüent període d’al·legacions és un tràmit totalment voluntari i exempt d’obligació legal.

El nou Pla General promou un ús sostenible, racional i realista del sòl que millora la qualitat de vida de les persones i cohesiona la ciutat. També planteja una ciutat més verda, moderna, amable, inclusiva i atractiva que genera oportunitats i millora la qualitat de vida de la ciutadania.

Es tracta d’una proposta que contempla 5’3 milions de metres quadrats en sòl urbanitzable sense renunciar a la protecció ambiental del territori. Així mateix, un dels elements característics d’aquest nou pla és la incorporació de la denominada “infraestructura verda”, que fa compatible el desenvolupament urbanístic de la ciutat amb els objectius de protecció del territori mitjançant una xarxa de corredors ecològics i connectors funcionals. En aquest sentit, el document preveu convertir el Riu Sec en una artèria ambiental i urbanística que comunique el litoral amb la Universitat Jaume I. A més, els espais verds de la ciutat queden ampliats en més de 380.000 metres quadrats amb la creació de 3 nous parcs públics.

Des d’aquest enfocament, el Pla afronta un dels majors reptes urbanístics i ambientals de Castelló: la Marjaleria. Amb la vocació de fer viable el desenvolupament del sòl urbà i la preservació dels valors ambientals d’aquesta zona tan singular, el Pla General marca els mecanismes per a reduir l’impacte negatiu dels últims anys, contindre al mínim els nous creixements urbanístics i regularitzar, millorar i dignificar les edificacions existents.

En vistes a les necessitats futures, la proposta també recull les dotacions amb projecció de ciutat reservant sòl per a ampliar l’Hospital General, desenvolupar la plataforma logística i l’estació intermodal en el Serrallo, una segona depuradora en la zona sud i incorpora Tetuan XIV per a la seua transformació en un espai inclusiu i social.

La mobilitat sostenible és un altre dels eixos d’aquest nou planejament, que mostra una ciutat on els vianants i els ciclistes guanyen espai i on es racionalitza l’ús del vehicle privat en favor del transport públic. Un anell ciclista per la ronda centre, nous eixos per a vianants i ciclistes en el Caminás, la Donació o Vinamargo i la creació d’un vial paral·lel a l’Avinguda de L’Alcora són projectes que exemplifiquen aquesta nova manera d’entendre l’urbanisme, que també incorpora la perspectiva de gènere.

El Pla General està format per dos grans documents, que inclouen els documents complementaris sobre els quals se sustenta. Tots ells poden examinar-se des de la pàgina web www.plageneralcastello.es. Tant el Pla General Estructural (PGE) com el Pla d’Ordenació Detallada (POD), estaran en exposició pública a l’efecte de consulta.

Per a conéixer més sobre el Pla General pots inscriure’t de manera gratuïta als webinars participatius que se celebraran durant el mes de gener.

.

Inscriu-te als webinars