Back to Top

Inscripcions

El Pla General Estructural i el Pla d’Ordenació Detallada,

un nou urbanisme per a una nova ciutat

El Pla General estableix l’ordenació urbanística i territorial que dissenya el model de ciutat per als pròxims 20 anys, classifica el sòl i defineix els seus usos, dissenya la xarxa primària d’infraestructures, serveis, dotacions i equipaments públics i vertebra el territori a través de la denominada infraestructura verda. El nou model urbanístic equilibra els creixements residencials, industrials i terciaris. Al seu torn, posa en valor el sòl no urbanitzable per a generar un entorn urbà de qualitat.

Per a conèixer tots els detalls del nou Pla General inscriu-te i participa en el webinar del pròxim dimecres 13 de gener del 2021 a partir de les 18.00 h, amb una durada aproximada d’una hora.

Para ver el Webinar accede al apartado VIDEOS